Wachtdienst

Uw huisarts tracht zoveel mogelijk zelf in te staan voor spoedgevallen en hoogdringende oproepen.


Bij afwezigheid en in het weekend kan u terecht op:

  • 1733