Gezondheidsraadpleging

Kent u de gezondheidsgids al?

Dit is een vragenlijst over uw gezondheid die u kunt invullen vanaf 18 jaar.

Met deze informatie kan uw arts u gericht persoonlijk advies geven om het risico op (chronische) ziekten te verkleinen.

U kunt zich voorbereiden door de lijst op voorhand in te vullen en door te sturen aan uw arts via www.gezondheidsgids.be.

Nadien maakt u een afspraak bij de verpleegkundige om deze ingevulde lijst te overlopen en de nodige adviezen te krijgen.